Zakaz handlu w niedzielę

Drodzy Klienci,

Jeżeli nie chcecie, abyśmy byli zmuszenie do wyłączania  sklepów internetowych  w niedzielę poprzyjcie naszą akcję. 

Handel elektroniczny różni się od handlu prowadzonego w sposób tradycyjny. Z punktu widzenia celu Projektu, zasadniczą różnicą jest to, że sklepy internetowe mogą przyjmować zamówienia i płatności od klientów przez całą dobę przez wszystkie dni tygodnia bez konieczności angażowania w to pracowników. Sklepy internetowe na etapie zbierania zamówień i zawierania umów sprzedaży z klientami działają w oparciu o systemy teleinformatyczne. Oznacza to, że do działania sklepu internetowego w sensie zapewnienia możliwości składania zamówień, zawierania umów i przyjmowania płatności, nie jest konieczne przebywanie z nim przez jakiegokolwiek pracownika. Proces jest bowiem w pełni zautomatyzowany. Dzięki temu sklepy internetowe umożliwiają składanie zamówień zarówno w nocy, jak i w niedziele bez konieczności angażowania pracowników. Realizacja zamówień i umów zawartych w nocy, czy w niedziele rozpoczyna się w następnym dniu roboczym.

W opublikowanym 21 marca stanowisku Rady Ministrów dotyczącego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - czytamy - "Projektowane przepisy powinny być tak przeredagowane, aby wprost i całkowicie wyłączały handel w internecie spod wprowadzanego zakazu”. Jest to stanowisko zbieżne ze stanowiskiem e-Izby, która  aktywnie postuluje za całkowitym wyłączeniem e-handlu spod niniejszego zakazu, z uwagi na brak uzasadnienia dla objęcia takimi ograniczeniami e-sklepów.


Izba Gospodarki Elektronicznej, której misją jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej, w tym niwelowanie barier prawnych utrudniających ten rozwój, jest aktywnie zaangażowana w proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zakazie handlu w niedziele postulując za wyłączeniem spod niniejszego ograniczenia e-handlu. Wspólnie z e-sklepami zrzeszonymi w naszej organizacji wypracowaliśmy stanowiska dotyczące zarówno wyjściowego projektu ustawy jak i tego po autokorekcie. Nagłaśniając je również w mediach.

  • Stanowisko e-Izby z dnia 12.10.2016 r. dotyczące obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - LINK
  • Stanowisko e-Izby z dnia 10 marca br - dotyczącym Autokorekty do obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele - druk sejmowy 870 - LINK
  • stworzyliśmy także wydarzenie na Facebooku poświęcone kampanii -  zapraszamy! dołączcie do nas - LINK